Så mycket el producerar solceller i Sverige.

Enligt en artikel i Nyteknik, publicerat 16/10 2014, ligger det svenska rekordet för elproduktion av en solcellsanläggning på 1 488 kWh/kW*) under ett år.

 

Piteå bäst i Sverige

Anläggningen finns i Piteå och den näst bästa går att finna i Västerås. Gemensamt för dessa anläggningar är att dom är utrustade med ett så kallat solföljarsystem i två axlar. Solcellspanelen följer med hjälp av elmotorer solens rörelse i både vertikal- och horisontalled. Studien är genomförd på uppdrag av Mälardalens Högskola i Västerås och solcells-ikonen Bengt Stridh är handledare.

Fast monterade fortfarande mest kostnadseffekitvt

Då kostnaden för solföljarsystem är relativt hög, är det dock tveksamt om den ökade effektiviteten betalar sig, skriver Nyteknik. Ett fast monterat system producerar som bäst 1 114 kWh/kW, och som tumregel kan man enligt Bengt Stridh säga att en anläggning i Sverige bör producera mellan 800 och 1100 kWh/kW.

Studien som ingår i en internationell studie skall även genomföras på 2014 års produktion. Vi ser fram mot det resultatet och välkomnar möjligheten att numer ”Benchmark-a” sin egen anläggning mot Sveriges bästa anläggningar.

Läs mer på Ny Teknik!

 

 

*) Med kWh/kW avses antal kilowatt-timmar som produceras under ett års tid per kW-märkeffekt för resp. anläggning.